< חזור למבזקים

זני קנאביס רפואי

המאמר זני קנאביס רפואי הופיע לראשונה באתר בריא בישראל.

זני קנאביס רפואי היו בעבר בסיס החלוקה לפיהם סווגו מוצרי קנאביס רפואי, אך היום אלו מסווגים לפי התקנות החדשות המופיעות של משרד הבריאות עליהן הוחלט כחלק מרפורמת הקנאביס הרפואי. זני קנאביס רפואי בהסדרה ישנה כל המידע המצויין בטבלה זו מבוסס מידע אשר סיפקו החברות. אין להתבסס על מידע זה כסופי. חשוב לציין כי לא כל […]

המאמר זני קנאביס רפואי הופיע לראשונה באתר בריא בישראל.