< חזור למבזקים

זרעי קנאביס אוטומטיים

זרעי קנאביס אוטומטיים- מה זה? כיצד הם צומחים? מהו אופן גידולם ומהי תפוקתם?
ישנם זנים ספציפיים שנמצאו מותאמים לגדילה בתנאי חוץ. זנים אלו של צמח הקנאביס בשונה מזנים הנתמכים בטמפרטורות, בלחות ובאקלים המותאם, נמצאו צומחים וגדלים באופן טבעי במקביל לתנאי האקלים המשתנים.

זרעי קנאביס אוטומטיים – זרעים ספציפיים המותאמים לגדילה באופן עצמאי

לזרעים האוטומטיים תכונות מסוימות המאפיינות אותם מזרעי קנאביס אחרים.
הם מותאמים לגידול בתנאי חוץ והליך פריחתם מתחיל אוטומטית לאחר כשלושה שבועות.
לרוב, גובהם לא יעלה על 60 ס”מ וכל הליך גדילתם, החל מההנבטה וכלה בקטיף אורך כעשרה שבועות.
זני קנאביס אוטומטיים, מסתפקים בכמות אור זעומה, אפילו אם אינה עולה על יממה בלבד. הם מצליחים לנצל את חומרי ההזנה הקיימים ובכך להגיע לשלב ההפרחה שלהם.
לעומתם, שאר זני הקנאביס מאוד תלויים בתנאי הסביבה, הם מתחילים בהליך פריחתם לקראת סוף הקיץ כשכמות החום והאור המצויים מתאימים יותר לצרכיהם.

השוני באופן גדילת זני הקנאביס משפיע גם על תפוקתם. כדוגמה, זני קנאביס אוטומטיים עשויים להגיע לפריחה בסדר גודל של בין 50 עד 500 גרם בממוצע למ”ר. כמובן שהדבר מושפע מאופן גדילתם, חשיפתם למכלול תנאי ההזנה והטיפול בהם.

זני קנאביס אוטומטיים שונים גם בתצורתם החיצונים משאר זני צמחי
הקנאביס. הם לרוב קטנים יותר מצמח הקנאביס הממוצע, אך דבר זה מאפשר את שתילתם
וגידולם בקירוב ובצפיפות רבה יותר.

משך זמן הגדילה של הצמחים האוטומטיים לוקח כעשרה שבועות מראשית ההליך
ועד סופו. ישנם גם זרעים נקביים אוטומטיים, כדי לאפשר את גידולם יש צורך בסיפוק
נוסחת גדילה של בין שבועיים לשלושה, אך הדבר יכול להוביל להכפלת יבול הצמח היות
והם מנפיקים יבול כפעמיים לפרק זמן של קיץ אחד.

לסיכום,
לא באמת ניתן ליחס השוואה בצורה ממשית לתפוקה העולה מזרעי קנאביס אוטומטיים לעומת
זרעי קנאביס רגילים וגם את איכותם לא ניתן להשוות עקב שוני הליך צמיחתם וגדילתם.

הפוסט זרעי קנאביס אוטומטיים הופיע לראשונה ב-הידרופוניקה.