< חזור למבזקים

עמותת הקנאביס הרפואי בפנייה לליצמן: "משרד הבריאות נותן יד למחדל רפואי"

פנייה שנוסחה על ידי העמותה לקנאביס רפואי והוגשה בתחילת השבוע (12.1) לבג"צ, דורשת מתן החלטות בצו הביניים של בג"ץ מיום ה-6 לאוקטובר 2019, בנוגע לייצור מוצרי קנאביס במסגרת 'האסדרה החדשה'. עיקר הבקשה עוסק בביטול חלקי או מוחלט של הרפורמה וחזרה לתקינה שהייתה נהוגה עד כה.

בין היתר כוללת הפנייה תמלילי שיחות של מטופלים המעידים על כך שהייצור תחת התקינה של רפורמת המדיקליציה של משרד הבריאות גורם לשינוי ברכיבים הפרמקולוגיים של התרופה. טענה זו, שמשמעותה שהרפורמה משנה לרעה את הטיפול עבור מטופלים רבים באופן שפוגע בבריאותם באופן חמור, מצטברת לטענות שהעלתה עד היום העמותה בשם חולים רבים נגד רפורמת הקנאביס הרפואי והתקנים החדשים בנוגע לייצור מוצרי קנאביס.

כחלק מהפנייה שהוגשה לבג"צ, נכללת טענה של העמותה לפיה ההורים שילדיהם מטופלים במוצרי קנאביס רפואי לא יודעו מצד חברות הקנאביס על שינויים אפשריים שעשויים להיות ברכיבים או בתרופה טרם ניתן בידם הטיפול החדש, וכי לאחר שניתנה להם התרופה לא ניתנה בידם האפשרות להסכים להענקת טיפול שונה לילדיהם.