< חזור למבזקים

לנדשפט נחשף – ראש היק"ר נכנס לתפקיד ללא הסדר ניגוד עניינים

חשיפה חדשה בתקשורת, שהגיעה בעקבות צו בית משפט שחייב את משרד הבריאות, הראתה כי הסדר ניגוד העניינים עליו חתם ראש היק"ר יובל לנדשפט עם כניסתו לתפקיד, נחתם בפועל רק 3 שנים לאחר כניסתו לתפקיד, ומבלי לעבור בערוצים הבירוקרטיים המקובלים להליך זה.

מלבד העובדה שההסדר נחתם באיחור שנוגד את כל התקנים והנהלים, חלקים מהמסמך, שנחשף על ידי משרד הבריאות בצו בית משפט, הושחרו בשל "חשש לפגיעה בפרטיות", כך לפי הפרסומים בתקשורת.

בין הפרסומים עליהם חתם לנדשפט עם כניסתו לתפקיד נמצאו הרבה פרטים כוזבים שאינם תואמים את הגרסה הרשמית עליה חתם, בעיקר בענייני נכסי נדל"ן וקשרים עסקיים שהיו לו וככל הנראה לא נחשפו כראוי או לא נחשפו בכלל, למרות שהיו עלולים לעורר ניגוד אינטרסים. באותה תקופה (אפריל 2013), לנדשפט נכנס לתפקידו לאחר מכרז שקט בו השתתפו שני אנשים בלבד – לנדשפט עצמו, ומולו עובדת זוטרה לשעבר בבי”ח אברבנאל.